Producenci

Produkt dnia

Zaloguj się

Licznik odwiedzin

Regulamin sklepu internetowego

1. Sklep internetowy działający pod adresami www.mazur-motors.pl lub www.skuter.olawa.pl prowadzony jest przez firmę Mazur-Motors, wpisaną w ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta Oława , będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług NIP 912-104-32-08


2. Sklep obsługuje osoby fizyczne i podmioty gospodarcze (Firmy).


3. Zakupy można dokonywać 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zakupy dokonane w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.


4. Przy realizacji każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.


5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, bądź wprowadzania w nich zmian lub wycofania niektórych ze sprzedaży. Wszystkie ceny w sklepie są z podatkiem VAT (brutto).
Oferta zawarta na stronie www.mazur-motors.pl lub www.skuter.olawa.pl nie jest ofertą handlową w myśl przepisów prawa handlowego. Ceny są cenami orientacyjnymi i należy je potwierdzać w momencie składania zamówienia.


6. Każdy zakup wysłany przez sklep należy potwierdzić klikając na link "potwierdzam zamówienie". Jeżeli nie będzie potwierdzone, realizacja zakupu nie będzie rozpatrywana. UWAGA ! Każde naciśnięcie przycisku "ZAMAWIAM" pociąga za sobą obowiązek zapłaty za towar wraz z zaznaczonymi kosztami przesyłki towaru.


7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zakupu który może wzbudzić wątpliwość.


8. Zakupiony małogabarytowy towar ( cześci zamienne , kaski, itp. ) dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. W przypadku zakupu skutera, motoroweru lub ATV-a pojazdy dostarczamy tylko własnym środkiem transportu na koszt kupującego - koszty transportu do ustalenia pomiędzy stronami.


9. Towar opuszcza magazyn sklepu w terminie podanym jako czas realizacji od momentu wpłynięcia przelewu na konto.

Składając zamówienie należy pamiętać, że: termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.


10. W przypadku braku towaru w magazynie czas realizacji może się wydłużyć. Sklep informuje o przewidywanym czasie dostawy.


11. Towary wysyłane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.


12. Forma zapłaty, tylko przelewem na nasze konto bankowe (przedpłata), lub gotówką w kasie firmy.


13. Gwarancja na części zamienne, kaski i inne akcesoria nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniem mechanicznym pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z rąk kuriera lub Poczty Polskiej należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

14. Firma Mazur-Motors dokłada wszelkich starań, aby opisy, dane techniczne i zdjecia umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.


15. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI SKUTERÓW

a. Sprzedawca potwierdza dobrą jakość i prawidłowe działanie skutera eksploatowanego zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.

b. W zalezności od producenta gwarancja udzielana jest na 12 miesięcy ( bez limitu przebiegu ) lub 12 miesiący ( z limitem przebiegu 5000 km ) lub na okres 24 miesięcy od dnia sprzedaży bezpośredniemu użytkownikowi.

Punkt b nie dotyczy użytkowników eksploatujących skuter w specyficznych warunkach, np. listonosze, firmy kurierskie, leśnicy, służby miejskie itp. W takich przypadkach okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.

c. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji usterki, reklamację należy zgłosić niezwłocznie do punktu sprzedaży w którym skuter został nabyty. Pojazd należy dostarczyć do punktu nabycia.


d. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest instrukcja użytkowania z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną, rachunek zakupu i reklamowany pojazd w takim stanie w jakim ujawniła się wada.


e. Czynności regulacyjne, np. regulacja gaźnika, regulacja sprzęgła, itp. nie są traktowane jako naprawy gwarancyjne. Są to normalne czynności, które należy wykonywać w trakcie eksploatacji pojazdu.

Gwarancja nie obejmuje części, które w trakcie eksploatacji pojazdu, ulegają normalnemu zużyciu,np. opony, okładziny cierne, pasek napędowy, żarówki, świece zapłonowe, itp.


f. Gwarancja nie obejmuje:

- zewnętrznych skutków, fizycznych lub chemicznych uszkodzeń lakieru i części lakierowanych i chromowanych, np. korozji elementów tłumika.

- usterek powstałych na skutek używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np.przeciążenia, jazda po drogach piaszczystych i błotnistych, używania pojazdu w zawodach sportowych, itp.

- uszkodzeń spowodowanych przez osoby, które nie będąc przedstawicielem firmy Mazur-Motors lub autoryzowanego serwisu, dokonywały w pojeździe napraw lub zmian konstrukcyjnych.

- uszkodzeń spowodowanych przez części i akcesoria nieoryginalne, które zostały zamontowane w pojeździe.

- uszkodzeń spowodowanych przez nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania.

- uszkodzeń i strat spowodowanych przez niedopełnienie obowiązku niezwłocznego zgłoszenia usterki powstałej w trakcie eksploatacji.

g. Gwarancja ulega unieważnieniu gdy pojazd uczestniczył w wypadku lub kolizji drogowej.


h. Nie wykonanie określonych w instrukcji użytkowania przeglądów powoduje utratę praw gwarancyjnych.


i. "Od dławienie" pojazdu powoduje utratę wszelkich praw gwarancyjnych.


j. Przeglądy gwarancyjne, które należy wykonać w okresie gwarancji są przeglądami płatnymi przez użytkownika pojazdu.

16. Zwrot towaru

Podstawą prawną do powyższych zasad zwrotu zakupionych przez konsumentów towarów jest art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z dnia 31 marca 2000 r.) z uwzględnieniem rozumienia konsumentów według art. 221 k.c.

Dziennik Ustaw Poz.827 z 30 maja 2014 Prawa konsumenta wraz z zmianami obowiązującymi od 25 grudnia 2014 roku

Kupujący może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy) dokonanego w sklepie mazur-motors na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, nawet jeśli towar jest zgodny z umową, jeśli w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru zgłosi do firmy mazur-motors fakt odstąpienia od umowy.

Okres odstąpienia upływa w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia odbioru czyli w którym Państwo weszli w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w fizyczne posiadanie zamówionych towarów.

Skutkiem odstąpienia od umowy sprzedaży jest obowiązek zwrotu przez Państwa towaru w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy gdyż po odstąpieniu od umowy, strony umowy (czyli Państwo i my jako sklep) zobowiązane są do zwrotu tego co wzajemnie sobie świadczyły niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni. Czyli my jako sprzedawca zwracamy zapłatę, a Państwo towar.

Zasada zwrotu towaru zakupionego na zasadzie sprzedaży wysyłkowej (na odległość):

1) Wysłanie wiadomości e-mail z oświadczeniem

(można skopiować poniższy tekst i wkleić do maila)

 
Prosimy email wysłać na adres:  mazur-motors@wp.pl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ja, ...................., niniejszym oświadczam, 
że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zmianami) 
odstępuję od poniższej umowy sprzedaży: 
Numer zamówienia i/lub nr dokumentu sprzedaży (Paragon lub Faktura)
Data odbioru towaru: 
Zwracany produkt(-y): 
Moje dane do zwrotu pieniędzy: 
Imię i nazwisko: 
Adres: 
Nr konta bankowego: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Przesłanie oświadczenia odstąpienia od umowy zwartej na odległość 
na papierze w paczce razem ze zwracanym towarem zakupionym w naszym sklepie.
Paczka przygotowana do wysyłki, powinna zwierać :
 • skompletowany zwracany towar,
 • orginalny dowód zakupu (paragon lub fakturę),
 • odstąpienia od umowy.
 • Paczka powinna byż starannie zapakowana i zabezpieczona oraz niezwłocznie wysłana na swój koszt na adres :
Mazur-Motors Mirosław Mazur 
ul.Moniuszki 19 
55-200 Oława
Informacje dotyczące zwrotu i zwracanego towaru:
 • Produkt powinien nie nosić śladów użycia lub zużycia wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, ani nie jest uszkodzony
 • Produkt musi być kompletny
 • Do produktu zostanie dołączony dowód zakupu w celu weryfikacji, że produkt został zakupiony w sklepie Mazur-Motors Mirosław Mazur
 • Klient zgłosi zwrot w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu
 • Klient zwróci produkt nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia odstąpienia od umowy
 • Przesyłka zwrotna będzie dostarczona do nas na koszt Klienta i nie będzie przesyłką za pobraniem (w takim przypadku przesyłka nie zostanie odebrana)

Zwrot pieniędzy

 • Pieniądze zwracamy przelewem na wskazane konto bankowe niezwłocznie, zazwyczaj jest to nie później niż 7 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru.
 • W przypadku gdy na zakupiony towar została wystawiona faktura VAT, termin 7 dni zwrotu pieniędzy liczony jest od daty zwrotu do naszej firmy podpisanej przez klienta faktury korygującej. Jest to związane z przepisami prawa księgowego i podatkowego oraz restrykcyjnym stanowiskiem Urzędu Skarbowego co do możliwości odliczenia VAT od faktur korygujących.
 • UWAGI KOŃCOWE:
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • NAZWY WŁASNE PRODUCENTÓW
 • ZMIANA REGULAMINU
 • Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych mazur-motors.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

  Nazwy producentów,marki, opisy i zdjęcia produktów należą do ich właścicieli i prezentowane są w sklepie mazur-motors wyłącznie w celach informacyjnych.

  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie mazur-motors.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Waluty

Serwis i raty

Przeglądy, naprawy gwarancyjne 

Sprzedaż na raty SANTANDER Bank

Licznik wakacyjny

Sklep internetowy Shoper.pl